Blockchain je termín pocházející z odvětví informatiky. Jedná se o specifický typ databáze. Jak funguje a k čemu lze blockchain využívat prakticky?

Co je blockchain

Jedná se o decentralizovanou databázi, jež je schopna pojmout neustále se navyšující počet záznamů. Tyto záznamy jsou současně chráněny proti modifikaci, a to jak ze strany samotných uživatelů sítě, tak i proti možnému útoku zvnějšku. Lze tak říci, že co je do blockchainu jednou zapsáno, zůstane v něm už trvale.


Kupte si své první krypto:

Coinbase: coinbase.com (10 $ zdarma)

Binance: binance.com

Local Bitcoins: localbitcoins.com


 

Blockchain neboli decentralizovaná databáze v podstatě vznikl jakožto reakce na problém databází standardních tzn. centralizovaných. Ty soustředí veškeré informace v datovém úložišti pod dohledem úzce vymezené skupiny lidí. Informace patří navíc k mimořádně ceněným artiklům a osobní data uživatelů bývají využívána pro cílenou reklamu. V praxi si to můžeme představit třeba na sociálních sítích.Technologie Blockchain | Martin Šístek

Blockchain v praxi

Data v blockchainu jsou naproti tomu v bezpečí udržována díky zašifrování pomocí hashovacího algoritmu. Blockchain může fungovat díky samotným uživatelům, respektive díky jejich počítačům, které jsou navzájem propojeny. Všichni v něm zaujímají rovnocenné postavení, nikdo jej neřídí a existuje jen velmi malé riziko zneužití.

Princip zaznamenávání informací našel nejvýraznější praktické uplatnění ve světě kryptoměn. Do blockchainu se vepisuje kompletní historie provedených transakcí. Kvůli snazšímu pochopení celého konceptu proto blockchain v tomto případě bývá přirovnáván k jakési účetní knize, v níž jsou vedeny veškeré operace. Blockchain je tak s měnou pevně spojen a lze říct, že bez něj by jednotky měny nemohly existovat.

Jak probíhá těžba

Jednotlivé počítače zapojené v síti se nazývají uzly a podstatnou výhodou blockchainu je, že tyto uzly mohou velmi spolehlivě rozhodovat o chodu celé sítě, tedy o zápisu jednotlivých transakcí, o tom, zda jsou transakce validní, neopakují se atd.

Jednotlivé transakce provedené uživatelem je potřeba sdružit do tzv. bloků, což mají na starosti těžaři. Bloky jsou za sebou v neměnném pořadí a každý blok se odkazuje na svého předchůdce. Teprve takovýto blok transakcí je možno do blockchainu jakožto potvrzený vepsat.

Jednotlivé kryptoměny se liší v tom, jak dlouho trvá zhruba vytvoření takovéhoto bloku, interval se může pohybovat od desítek minut po dokonce desítky sekund. Pro srovnání, u Bitcoinu to je průměrně zhruba jednou za 10 minut. Potvrzení nového bloku je velmi složité, aby se předešlo riziku zneužití.

Základním principem těžby je snaha o nalezení tzv. kryptografické nonce. To je vlastně uměle vytvořený matematický problém. Takzvaný hash se musí vejít pod limit, který stanovila síť. Hash je výstup hashovací funkce. Tato funkce je speciální algoritmus, který zadané údaje převádí do specifické kombinace čísel a písmen. Původní data jsou z hashe přitom prakticky nedohledatelná. Opět pro příklad, u Bitcoinu se používá SHA-256, tedy funkce generující výstup v délce 256 bitů.Technologie Blockchain | Martin Šístek


Těžbu můžete zkusit i vy!

A to dvěma způsoby:

  1. Sestavením těžební mašinky, přezdívané “mining rig“. Budete muset zainvestovat do nákupu nezbytného těžebního hardwaru (grafické karty – jednu kartu nemá smysl – potřebujete jich více, základní desku, silný a spolehlivý zdroj), Linux nebo Windows systém a následnou optimalizaci.
  2. A nebo jednodušeji Cloudovou těžbou. Nákup těžebního kontraktu u jedné ze společností, které tuto možnost nabízejí. Recenzi společnosti u které mám koupené těžební kontrakty naleznete na následující stránce. První kontrakt jsem koupil přesně před rokem.

Budoucnost blockchainu

Možnosti využití blockchainu jsou ale mnohem širší. Má přirozeně i svoje negativa v podobě celkově vyšších nákladů na provoz i limitované rychlosti. Uplatnění tak nalézá především tam, kde je zcela nezbytné se vyhnout vlivu jakékoli autority a kde není požadována vysoká rychlost.

Blockchain zdaleka není využitelný výhradně ve finanční sféře, data mohou totiž být prakticky libovolného charakteru, což otevírá prostor pro sdílenou ekonomiku. Usnadnit může třeba sdílení obsahu mezi autory a příjemci a současně zajistit spravedlivější přístup vůči autorským právům u hudby, filmů nebo také i nemovitostí a mnoha jiných.

Taktéž ho lze využít pro propojení různorodých protokolů, které by spolu jinak navázat spolupráci nemohly. Připodobnit by se princip dal třeba k internetu a už v současné době některé projekty s touto myšlenkou pracují, například protokol Interledger.


Jsou pro vás články přínosné? Zasláním jakékoliv drobné částky v bitcoinech (altcoinech) podpoříte provoz stránek a další činnost. Nebo prostě jen klikněte a pošlete nějaký ten btc spam :) Za všechny vaše anonymní příspěvky vřelé díky...

BTC: 3LV7MQqwVP1tayeP9UHHLvVkdKpsP9Mygu

LTC: M8F6dg8zqYxYCeQjrT7kM4S3RmmgFCzUoX

ETH: 0xc7C2D03221CdB3DD1Fb70eD0F3ef525764e66fBF


 

Mohlo by se vám líbit.


*Varování: Informace uvedené v článku jsou pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji. Obchodování s kryptoměnami, a dalšími produkty je rizikové a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

Don`t copy text!

Pin It on Pinterest

Share This